Poniższe indiańskie zasady w formie 10 Przykazań Indiańskich zostały sformułowane w XIX wieku przez Johna Woodena Legs’a z plemienia Czejenów, jako wyraz podstawowych zasad „systemu” religijnego Indian. Jednakże są one o tyle uniwersalne, że dla każdego współczesnego człowieka mogą stanowić wskazówkę na całą Drogę Życia.

10 Przykazań Indiańskich1. Bądźcie blisko Wielkiego Ducha.
2. Szanujcie się wzajemnie.
3. Pomagajcie sobie nawzajem.
4. Bądźcie uczciwi.
5. Róbcie to, co jest prawe.
6. Utrzymujcie swoje ciało i umysł w zdrowiu i sile.
7. Miejcie szacunek dla Ziemi i wszystkich form życia.
8. Dbajcie o samych siebie i nie bądźcie zależni od nikogo.
9. Dzielcie się swą pracą dla dobra innych.
10. Dbajcie o dobro wszystkich – współpracujcie ze sobą.

Powyższe 10 Przykazań Indiańskich stanowią rdzeń kultury i obyczajów Indian. Według nich, duchowość przenika każdą sferę życia, jest jak oddech, bez którego istnienie byłoby niemożliwe. Wszystkie istoty zaś są ze sobą połączone i powinny żyć we wzajemnej harmonii. Ludzie mają obowiązek szanować siebie nawzajem i nasz wspólny dom, czyli Ziemię. Rytm pracy powinno wyznaczać pragnienie współpracy i pomagania sobie nawzajem. A każdego dnia należy znaleźć „chwilę” dla siebie, a więc czas, w którym zadbamy o swoje ciało i umysł.

Jakież piękne byłoby życie, gdybyśmy wszyscy przyjęli te indiańskie zasady jako własne? Ktoś mądry napisał, że jest przykazania te są Stara indiańska mądrość na nowe czasy. Dodał też, że jest to zbiór wspaniałych mądrości Indiań, który stanowi wsparcie dla nas, zagubionych we współczesnym świecie „bladych twarzy”.  Indianie mówią:

 

  • Kochaj ziemię. Odziedziczyłeś ją po swoich przodkach, pożyczyłeś ją od swoich dzieci.

  • Wewnątrz każdego człowieka trwa walka złego wilka z dobrym. Zawsze wygrywa ten wilk, którego karmisz.

  • Dobry człowiek widzi dobre znaki.

  • Dopóki każdy człowiek nie zazna spokoju w swojej duszy, pokój między narodami niemożliwy.

 

Więcej oczywiście przeczytasz w przytoczonym już artykule. Dodam tylko od siebie, że wspaniałe motywujące cytaty i przemyślenia znajdziesz na każdej – absolutnie każdej – stronie CzaroMarownik 2018 – kalendarz książkowy 🙂 Z nim na pewno przestaniemy być zagubieni we współczesnym świecie 🙂